1
Liemburg Genealogie
 
Familienaam Liemburg I t/m VI-j Van waar komen we Liemburg Nieuwsblad Familie Wapen
 
 
Deze genealogie is opgedragen aan mijn grootvader Alt Hendriks Liemburg
die ik helaas nooit gekend heb, omdat hij te jong is overleden.
Alt_he~1.bmp (52454 bytes)
Alt Hendriks Liemburg
17 mei 1880 - 13 september 1929
 
In de genealogie van onze familie hebben enkele grietenijen en een bevolkingsgroep een belangrijke rol gespeeld.
De grietenijen zijn Smallingerland, Ooststellingwerf, Ængwirden, Opsterland, Haskerland,
Schoterland en Utingeradeel.
De bevolkingsgroep zijn de Gietersen (Giethoorn).
 
Smallingerland:
De stamvader van de familie Liemburg, in rechte lijn, is geboren in Oostermeerderveen rond 1625 en gedoopt op zondag 28 januari 1655 in de Hervormde kerk te Oudega. Hij trouwde in 1650 in Opeinde met Tjitske Andries, dochter van Andries Aebeles, die 1625 in Oudega was geboren. Zij vestigden zich in Opeinde en kregen 5 kinderen.
Later verhuisden onze voorouders naar Noorderdragten. Rond 1780 vestigden ze zich aan de Oudeweg in Gersloot, in de grietenij Aengwirden.
 
Ooststellingwerf:
In 1778, trouwde Jan Hendriks, zoon van Nutte Hendriks en Trijntje Goitzes, met Aafke (Aeffien) Altes. Aafje Alts, dochter van Alt Clases en Antje ook wel genoemd Ankes Roelofs, werd geboren in 1751 in Oldeberkoop.
Jan Hendriks was de derde generatie na de stamvader. Dit huwelijk is van belang voor onze genealogie om twee bepalende factoren.
Ten eerste kwam hierdoor de zeer bekende naam Alt in de familie.
Ten tweede bepaalde Aafke Altes de familienaam Liemburg voor het nageslacht.
Dit kwam zo: Jan Hendriks overleed op dinsdag 10 april 1810 in Tjallebert. Toen in 1811 op last van Napoleon Bonaparte een familienaam moest worden aangenomen, kozen zijn zonen voor de achternaam die hun moeder en haar familie aannamen.
Het nageslacht van de twee broers van Jan Hendriks, te weten Nutte Hendriks en Jacobus Hendriks namen respectievelijk de familienamen Boonstra en de Vries aan. Op de naamsaanname er de herkomst van de naam Liemburg kom ik later terug.
 
Ængwirden:
In deze grietenij hebben onze voorouders van 1780 tot 1957 gewoond. Ook zijn hier de Gietersen in onze familie 'ingetrouwd'.
Haskerland, Schoterland, Opsterland:
Hier kwam rond 1750 de immigratie van de Gietersen naar Friesland op gang. Een bevolkingsgroep die ook op onze familie hun stempel hebben gedrukt. Over de geschiedenis van deze families verwijs ik naar het onderdeel Gietersen.
 
Utingeradeel:
Een deel van onze voorouders, die geen relatie met de Gietersen hadden, de families Rypkema, Visser, kwamen uit Terhorne en Terkaple.
 
Deze genealogie is nog niet volledig, maar ik stel de gegevens die ik heb alvast beschikbaar.
Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben, laat me dat dan a.u.b. via de E-mail weten.
 
Ik ben op zoek naar gegevens over de leden van de familie Liemburg. Ik verzamel zoveel mogelijk gegevens omtrent hun afkomst, geboorte, huwelijk en overlijden, zoals (oude) foto's, krantenartikelen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties. Alle andere gegevens zijn ook heel welkom. Mocht u in het bezit zijn van voor mij interessante gegevens, zou u dan zo vriendelijk willen zijn mij hiervan een kopie of een gescande afbeelding te sturen. Alle aanvullingen zijn welkom (ook de aanverwante familienamen). Ik ben ook erg geïnteresseerd in oude familieverhalen. Dit completeert het beeld over de leefwijze en -stijl van de familie. 

De gegevens op mijn Homepage mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder mijn schriftelijke toestemming. 

Bij het onderzoek naar mijn familie kom ik veel persoonlijke gegevens tegen, ook van mensen die nog leven. De gegevens die ik hier publiceer zijn veelal gevonden in overheidsarchieven en op Internet. Ook zijn veel gegevens door betrokken personen vrijwillig afgestaan. Mocht iemand desondanks bezwaren hebben tegen de gepubliceerde gegevens, dan verwijder wil ik ze graag van mijn web-site. 
Een email naar a.liemburg@wxs.nl voldoende. 
 
 
 

Naar Top Pagina
 
This page was last updated op: 31-12-2005